USLUGE

THERMOWHITE IZOLACIJA

ThermoWhite WD je mineralno vezana izolacijska smjesa čija je snaga u poboljšanju zvučne i toplinske izolacije, izravnavajućem sloju u jednom potezu te toplinskoj izolaciji i padu u jednom potezu na ravnim krovovima. Ekskluzivni smo zastupnik za ThermoWhite izolaciju na području Hrvatske, Slovenije i ostalih susjednih zemalja.

STROJNE GLAZURE

Glazure se prvenstveno rade za izravnavanje betonske podloge prije postavljanja parketa, pločica ili kamena. Strojne glazure se mogu ugraditi sa ili bez toplinske izolacije. Na mjestima gdje toplinska ili zvučna izolacija nije potrebna, glazura se stavlja na hidroizolaciju, PVC foliju ili na betonsku podlogu.

GRAĐEVINSKI MATERIJAL

Tvrtka FINITAS d.o.o. sa željom kompletne usluge u svojoj branši, u ponudi i prodaji ima kompletan asortiman pribora, alata i svih vrsta aditiva za estrih. Također nudimo i kvalitetan materijal za izvođenje manjih i većih građevinskih projekata.

O NAMA

FINITAS d.o.o. je specijalizirana građevinska tvrtka sa više od 10 godina iskustva koja se završnim građevinskim te izolaterskim radovima bavi sa najboljom opremom, materijalima i alatom za izvedbu manjih i većih projekata.